FDU.cz

Proč s námi spolupracovat?

Ať se jedná o oblast financí či daní a účetnictví vždy v naší práci prosazujeme poctivý přístup a to tak, aby klient i jeho poradce byli maximálně spokojení, tudíž nám jde vždy o chytrý obchod.

V obou těchto oblastech máme jak kvalitní teoretické znalosti, tak dlouholeté praktické zkušenosti a dnes získáváme klienty zejména na doporučení, které plynou z nadstandardních služeb v oblasti daní, daňové evidence a účetnictví a z kvalitního rodinného i firemního či podnikatelského finančního poradenství a následné dlouhodobé informační podpory projektu RFPplus.cz. Našim cílem je tak zejména kvalitně pokrýt životní a majetková rizika a dále pak tvořit krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá aktiva ve finančních majetkových a věcných investicích a spolupracovat tak v oblasti financí, daní a účetnictví s klientem dlouhodobě.

Naše zásady

Finance

 • důraz na kompletní zhodnocení klientových potřeb a již využívaných produktů
 • individuální přístup ke klientům - žádná unifikovaná řešení a předražené produkty
 • návrh řešení v podobě kombinace finančních produktů - zajištění všech oblastí rodinných a firemních financí
 • důraz na kvalitu a jednoduchost a z toho plynoucí doporučení klienta
 • princip chytrého obchodu
 • pravidelné setkávání a úprava stávajících produktů dle životního období či konkrétní životní situace
 • informace o aktuálních otázkách financí

Daně a účetnictví

 • důraz na komplexní zajištění všech služeb v oblasti daní a účetnictví
 • průběžné konzultace a poradenství v průběhu celého daňového/účetního období s důrazem na efektivní řešení
 • kvalitní servis při jednání s úřady a státními institucemi
 • bezplatné finanční poradenství a servis v této oblasti
©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023