FDU.cz

FDU magazín

V této části se dozvíte novinky ze světa finančních produktů, které mohou ovlivňovat zajištění životních rizik, případně majetku a tvorbu dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých rezerv, spolu s potřebou řešit nedostatek financí v rodinném rozpočtu. Dále pak informace z oblasti daní, účetnictví a daňové evidence.

Změny v zálohách od I/2023

Zálohy podnikatelů od ledna 2023 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.944 Kč OSVČ hlavní a 1.178 Kč OSVČ vedlejší (rozhodná částka 96.777 Kč)
 • zdravotní pojištění - 2.722 Kč
 • nemocenské pojištění je v minimální výši 168 Kč
 • paušální daň ve výši 6.208 Kč, která obsahuje jak sociální, tak zdravotní pojištění a také daň z příjmů.

Od ledna 2023 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 17.300 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 103,8 Kč.

Také v podstatě končí silníční daň, takže za rok 2022 se již osobní automobily nevztahuje daňová povinnost a nebude se podávat daňové přiznání. Toto neplatí pro nákladní automobily nad 12 tun, tam povinnost platit silniční daň stále platí.

Změny v zálohách od I/2022

Zálohy podnikatelů od ledna 2022 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.841 Kč OSVČ hlavní a 1.137 Kč OSVČ vedlejší (rozhodná částka 93.408 Kč)
 • zdravotní pojištění - 2.627 Kč
 • nemocenské pojištění je v minimální výši 147 Kč
 • paušální daň ve výši 5.994 Kč, která obsahuje jak sociální, tak zdravotní pojištění a také drobnou daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Od ledna 2022 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 16.200 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 96,40 Kč.

Změny v zálohách od I/2021

Zálohy podnikatelů od ledna 2021 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.588 Kč OSVČ hlavní a 1.036 Kč OSVČ vedlejší (rozhodná částka 85.059 Kč)
 • zdravotní pojištění - 2.393 Kč
 • nemocenské pojištění je v minimální výši 147 Kč
 • od ledna 2021 je možné se přihlásit k platbě paušální daně ve výši 5.469 Kč, která obsahuje jak sociální, tak zdravotní pojištění a také drobnou daň z příjmů ve výši 100 Kč. Je určena pro podnikatele s příjmem do 1.000.000 Kč, kteří ale neodečítají žádné slevy na dani či další odpočty, je tedy potřeba zvážit, zda-li se tento systém vyplatí. Hlavní výhoda je v tom, že se usnadní administrativa s podáváním dańového přiznání a také přehledů na OSSZ a ZP.

Od ledna 2021 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 15.200 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 90,50 Kč.

Změny v zálohách od I/2020

Zálohy podnikatelů od ledna 2020 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.544 Kč OSVČ hlavní a 1.018 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 2.352 Kč
 • nemocenské pojištění je v minimální výši 138 Kč

Od ledna 2020 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 14.600 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 87,30 Kč.

Změny v zálohách od I/2019

Zálohy podnikatelů od ledna 2019 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.388 Kč OSVČ hlavní a 955 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 2.208 Kč
 • nemocenské pojištění je v minimální výši 138 Kč
 • platby záloh jsou již v podstatě splatné ten měsíc, kterého se to týká, nikoliv zpětně

Od ledna 2019 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 13.351 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 79,80 Kč.

Změny v zálohách od I/2018

Zálohy podnikatelů od ledna 2018 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.189 Kč OSVČ hlavní a 876 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 2.024 Kč
 • nemocenské pojištění - zůstává stejné

Od ledna 2018 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 12.200 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 73,20 Kč.

Změny v zálohách od I/2017

Zálohy podnikatelů od ledna 2017 se mění takto:

 • sociální pojištění - 2.061 Kč OSVČ hlavní a 826 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 1.906 Kč
 • nemocenské pojištění - zůstává stejné

Od ledna 2017 se také zvyšuje měsíční minimální mzda na 11.000 Kč, základní hodinová sazba se tedy zvyšuje na 66 Kč. Dále se pak zálohy podnikatelů na zdravotní pojištění i odvody za zaměstnance odvádějí do České národní banky.

Změny v daňové uznatelnosti životního pojištění a penzijního spoření od I/2017

Výše daňové odečitatelnosti životního pojištění se od ledna 2017 zvyšuje na 24.000 Kč ročně stejně jako u penzijního spoření/připojištění. U příspěvků zaměstnavatele se mění celková výše těchto příspěvků na 50.000 Kč - v souhrnné výši za oba dva produkty.

Změny v zálohách od I/2016

Zálohy podnikatelů od ledna 2016 se mění takto:

 • sociální pojištění - 1.972 Kč OSVČ hlavní a 789 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 1.823 Kč
 • nemocenské pojištění - zůstává stejné

Od ledna 2016 se také zvyšuje měsíční minimální mzda z 9.200 na 9.900 Kč, základní hodinová sazba se zvyšuje z 55 na 58,70 Kč.

Změny v zálohách od I/2015

Zálohy od ledna 2015 se mění takto:

 • sociální pojištění - 1.943 Kč OSVČ hlavní a 778 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 1.797 Kč
 • nemocenské pojištění - zůstává minimum 115 Kč a maximum k minimálním zálohám z předchozích bodů ve výši 150 Kč

Změny v daňové uznatelnosti životního pojištění od I/2015

Daňová odečitatelnost životního pojištění se od ledna 2015 mění takto: v případě volby možnosti výběru z životního pojištění se musí pojistník rozhodnout pro daňově neuznatelnou smlouvu. Pokud chce zachovat daňové výhody pojistné smlouvy, nesmí před 60. rokem života z daňově uznatelné smlouvy vybrat kapitál, při porušení tohoto pravidla dodaňuje uplatněné daňové odečty za posledních 10 let (dříve vše) v daňovém přiznání. Jedinou možností je pak z ukončené smlouvy převést kapitál ve formě odkupného na novou smlouvu a dále pokračovat až do 60 let věku. Daňová uznatelnost životního pojištění z pohledu zaměstnavatele se v podstatě nemění, jediným rozdílem je to, že v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy si 15% daň uplatňuje zaměstnanec ve svém daňovém přiznání sám a nedaní jej pojišťovna.

Tento systém z pohledu rodinného finančního poradce, který v této oblasti podniká dlouhodobě, je k dispozici k podrobnému prostudování na našem partnerském webu RFPplus.cz v sekci Životní a úrazové pojištění, ale výhody nastavení životního pojištění je potřeba zhodnotit u každého člověka individuálně. Do 31.3.2015 se musí pojistník rozhodnout jak se smlouvou životního pojištění naloží - jestli bude vybíratelná s větší možností variability a nebo daňově uznatelná a v podstatě s drobnými možnostmi zafixovaná až do 60 let věku.

Změny v zálohách od I/2014

Zálohy od ledna 2014 se mění takto:

 • sociální pojištění - 1.894 Kč OSVČ hlavní a 758 Kč OSVČ vedlejší
 • zdravotní pojištění - 1.752 Kč
 • nemocenské pojištění - zůstává minimum 115 Kč a maximum k minimálním zálohám z předchozích bodů ve výši 150 Kč
 • nemocenská se vyplácí od 15. dne dále (končí přechodné období)
 • zdravotní pojištění u samoplátců - 1.148 Kč zůstává (odvíjí se od minimální mzdy)

Reforma penzijního systému - II. pilíř a důchodové spoření - I/2013

O penzijní reformě se již napsala spousta článků a prozatím se nesetkalo toto téma u široké veřejnosti s důvěrou. Přitom je to veliká škoda, protože je to téma zajímavé hlavně z pohledu ovlivňování výše tvorby vlastního důchodu a zajímavé možnosti dědičnosti naspořených finančních prostředků na rozdíl od I. pilíře. Vzhledem k tomu, že spousta článků v novinách a na internetu nevyhodnocuje všechny pro a proti, je potřeba poskytnout všechny objektivní informace ke správnému rozhodnutí, zda-li do nového systému vstoupit či nikoliv.

Tento systém z pohledu rodinného finančního poradce, který v této oblasti podniká dlouhodobě, je k dispozici k podrobnému prostudování na našem partnerském webu RFPplus.cz v sekci Důchodové spoření. Věříme tomu, že po přečtení nebudete již dále pochybovat o výhodnosti tohoto systému financování části vaší penze.

Reforma penzijního připojištění a jeho přeměna na penzijní spoření - III. pilíř - XII/2012

Penzijní připojištění prochází zásadními změnami, které jej do budoucna ovlivňují značným způsobem a otevřeně si uveďme, že jej dost znevýhodňují a dávají tak možnost ukázat na výhody zhodnocování rezerv na důchod v jiných produktech. Pro ty, kteří využívají penzijní připojištění přeměněné na transformované penzijní spoření od roku 2013 mohou využít současných výhod tohoto produktu s tím, že se mohou rozhodnout, zda-li do nového fondového zhodnocování financí vstoupí či nikoliv. V současné době lze tak stále využít možností výsluhové penze a výběru zbylé naspořené částky v 60 letech. Další informace o novém penzijním spoření naleznete na našem partnerském webu RFPplus.cz v sekci Penzijní spoření.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 3.1.2023